Annelies Alewijnse

 

over het werk

 

CV

 

aankondiging en recensie

 

contact

 
 

Voor de werken (gemengde techniek) maak ik gebruik van knipsels (kranten, boeken, tijdschriften). Het uiteindelijk resultaat is meestal ook niet groter dan een krantenfoto. Ik bewerk het geheel door knippen, scheuren, schuren, kreukelen, bekrassen, kleuren en soms het toevoegen van objecten. Ook de teksten zijn opgebouwd uit knipsels afkomstig van boeken en kranten.Aan de basis van mijn werk ligt alles wat ik gezien, gehoord, gevoeld en meegemaakt heb, dit is het gereedschap waar ik mee mag spelen.
Ik verzamel beeld en tekstfragmenten waar ik beweging, verandering, ontroering voel en het scheppen is meestal een heerlijk spel van ontdekkingen doen, nieuwe werelden scheppen.
Ik hoop met mijn werk vooral openingen te bieden, ruimte om te stromen.


beschrijving projecten
                                          

 

          ‘Het was alsof ik hem al lange tijd meedroeg’    
Tekst: Susan van den Berg.

Boekjes: www.philipelchers.nl

Voor dit project liet Annelies Alewijnse (1961) zich inspireren door het werk van Jan Mankes (1889-1920). Zijn ingetogen oeuvre vormde het vertrekpunt voor een reis in alle rust, langs de (on)volkomenheden van het bestaan.                                                                             
De kunstenares koestert – net als Mankes - oprechte aandacht voor het kleine, dat kan schitteren in de schaduw. De gloedvolle sfeer die wordt opgeroepen laat zich moeilijk vangen, maar wel behoedzaam benaderen.  
Zo ontstaat een poëtische dialoog in woord en beeld, in sfeer en nuance, tussen geest en gevoel. Tussen twee kunstenaars. In een gevoelsgebied dat je als lezer heel stilletjes betreedt. Je wilt niets verstoren. Het is daar zo breekbaar.
 
De fijnzinnige werken van Alewijnse ontstaan op organische wijze. In haar kenmerkende collagestijl verenigt ze tekstflarden en beeldfragmenten tot een associatief geheel, dat bestaat uit gelaagde gevoeligheden. 
Haar woorden zijn gevonden voorwerpen, die ze als een woordjutter uit oude publicaties haalt. Zo worden in wisselende samenstellingen nieuwe zinnen gevormd. 
Het gebruikte papier is aangetast door de tand des tijds. Vergeeld, vlekkerig, gekreukeld, gehavend ... levendig. Zichtbare historie en tijdloze kwaliteit. De teksten zijn dromerig van toon, maar realistisch van aard.   
Doorleefde zinnen ontsluiten als kleine verkenners een wonderlijke wereld. Daar is het goed dwalen, in een eigenzinnig universum vol weemoed en verlangen.  
Zonder grote uitspraken, maar met intieme inzichten. Bezoekers komen heel dichtbij, want de kunstenares draagt voor op fluistertoon.
 
In deze intuïtieve zoektocht ligt de ontroering op de loer. Het maakt dit suggestieve werk tot een zachte schuilplaats, ver weg van publiekelijk rumoer.  
Zo zijn haar werken verwant aan de verstilde scheppingen van Jan Mankes, een kunstenaar die door Alewijnse ongebreideld wordt bewonderd. Zij toont zich één van zijn artistieke erfgenamen. 
 
Afbeeldingen van Mankes’ schilderijen – portretten van mens en dier, stillevens en landschappen – zijn hier opgenomen. Een gevoelig vleermuisje, een teer kinderportretje, de rijzige bomen van Oranjewoud ... ze zetten de toon waar Alewijnse op reageert.                                
Noem het mededogen met vergankelijkheid, berusting bij verval, toewijding aan schoonheid of begeerte naar het universele. 
Er is geen krachtmeting gaande. Niet tussen de beide kunstenaars, ook niet tussen tekst en beeld. Ze verhouden zich als gelijke grootheden tot elkaar. Op de pagina’s heerst kalmte en evenwicht. De connectie spreekt.
 
De geschilderde sfeergedichten zijn krachtig door hun kwetsbaarheid. Je kunt ze bekijken met je ogen, maar ook zien met je ziel.  
Het nodigt uit tot onderdompelen en weer opduiken, tussen de tere tinten. Omringd door subtiele suggesties, uiteenlopende associaties of eigen interpretaties.                                                      
Toch kent al die rijkdom een bescheiden oorsprong, want beide kunstenaars zijn wars van pretentie. Jan Mankes omschreef zijn werkwijze in één van zijn vele brieven. Het zou een motto van Annelies Alewijnse kunnen zijn:
 
 ‘Ik probeer mooie dingen te maken in allen eenvoud.’
 
 
‘Het was alsof ik hem al lange tijd meedroeg’ verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Belvédère, te Heerenveen-Oranjewoud en Uitgeverij Philip Elchers te Groningen (17 april t/m 10 juni 2018). 
                              


Kunstenaarsboek INNIG 2013  uitgeverij Philip Elchers  ( www.philipelchers.nl).  
Innig is een boek waarin innerlijke werelden op poëtische en beeldende wijze samenkomen;
‘Jij, woud van vruchtdragende bomen en ik, de wind die bomen doorwoelt. Die waait over het water, het lauwwarme water. Waar druppels over jou fluisteren en verdwalen in het labyrint dat alles streelt.’
Wonderlijke, ontroerende binnenwerelden die liefdevol zijn vormgegeven in collages van beeld en tekst.  
Poëzie en beeld vloeien in elkaar over en houden elkaar in evenwicht, in combinaties die soms vreemd en pijnlijk, dan weer opwindend aandoen, maar altijd teder en troostrijk aanvoelen. 
Innig is opgebouwd uit beeld- en tekstfragmenten, afkomstig uit boeken, kranten en tijdschriften, teksten en beelden die de kunstenaar raakten en de potentie in zich hadden te fungeren als grondstof voor deze collages. Met de liefde en respect voor dit reeds bestaande, wonderschone materiaal schuift Alewijnse net zo lang totdat er werelden ontstaan waarin zij geluk en verlangen herkent.


HERINNERINGSLABORATORIUM (2010)
In ons laboratorium brainstormen we over herin- nering en verzamelen ideeën, krantenknipsels, series krantenknipsels en archieffilms om met dit materiaal te experi- menteren op de speelse, associatieve manier zoals die in je dromen voorkomt. Wij denken dat je hierdoor een persoon- lijke gebeurtenis kan creëren die in nauwe verbinding staat en/of een relatie aangaat met het archiefmateriaal. Sommige experimenten zullen combinaties van twee disciplines zijn, anderen van meerdere. Uiteindelijk zal ons werk result- eren in speelse combinaties van de disciplines die voelbare, maar ook vervreemdende werelden zullen opleveren; de ongrijpbare werkelijkheid achter het krantenbericht. We hebben gekozen voor een ramp uit de geschiedenis van Friesland, namelijk de ramp van moddergat (1883) waarbij 83 vissers verdronken en vele vissersvrouwen weduwe werden en/of hun zoon verloren.
Door: Annelies Alewijnse, Jeroen Hoogendoorn, documentairemaker, filmer.  Bob Driessen, saxofonist, componist.  Klaas Koornstra, filosoof


BINNENKAMERS (2008)
“in steeds wisselende gedaante komt het besef dat hij een plek is” 
Het project gaat uit van het idee dat je je lichaam als een huis zou kunnen zien, waarin je in verschillende kamers kunt vertoeven (misschien zelfs tegelijkertijd). De videobeelden laten deze kamers zien. De sfeer in de kamer, de snelheid van de beelden, het ritme van de muziek roepen tezamen gevoelsstromen op. Het vraagt een bepaalde bewustzijnstoestand in welke kamer je terechtkomt. Iedere bewustzijnstoestand heeft een eigen ritme, een snelheid of traagheid alsmede een complexe geschiedenis. 
(idee en gedichten: Annelies Alewijnse, videobeelden: Ruud Broese, Annelies Alewijnse, muziek: Bob Driessen, Loes Dooren, montage: Jeroen Hoogendoorn.


BLOEITAKJES (2006, uitgever: www.philipelchers.nl)
`Het werk van Annelies Alewijnse komt voornamelijk tot stand door middel van de collagetechniek. Ze verknipt bestaand materiaal zoals foto`s – bij voorkeur van mensen – zinnen of losse woorden uit kranten, en boeken tot fragmenten. Met deze ingrediënten kan het spel beginnen.
Door bijvoorbeeld ogen, neuzen en monden, afzonderlijke lichaamsdelen of andere details van de menselijke figuur te herschikken, roept ze nieuwe gestaltes in het leven. De beschouwer wordt ongemakkelijk getroffen door de ontstane mutaties. Het kost moeite om de vreemde wezens, die hun ego lijken te hebben uitgeleverd aan de artisticiteit van de kunstenaar, te duiden.
Met het proces van ontbinden en weer verbinden van beelden en teksten creëert Annelies Alewijnse een even wonderlijke als vanzelfsprekende wereld.
De neerslag van deze wereld werd de uitgave Bloeitakjes, die zich laat kwalificeren als een autonoom kunstwerk-in-boekvorm.`


Richtlijnen voor prijzen:

collages, gemengde techniek(formaat 7x7 tot 20x20):  300 tot 500 euro  

kunstenaarsboeken zijn te koop bij uitgeverij philip elchers     www.philipelchers.nl


In opdracht:

animatiefilm:
100 euro per minuut film

illustraties:
150 tot 500 euro

poster:
500 tot 750 euro

Alle prijzen zijn inclusief btw, bezorgkosten en overleg

 

   
Powered By:  :: FotoPortfolios.nl